Crestor Comp 98 X 10mg

CNK: 2055200

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 14,53

Remgeld WIGW: € 8,63

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Crestor Comp 98 X 10mg

Hypercholesterolemie
 • Primaire hypercholesterolemie (type IIa, incl. heterozygote familiale hypercholesterolemie) of gemengde (gecombineerde) dyslipidemie (type IIb)


  • bij volwassenen en kinderen ouder dan 10 j

  • als adjuvans bij een dieet wanneer er onvoldoende respons is op dieet en andere niet farmacologische behandelingen (bijvoorbeeld lichaamsbeweging, gewichtsvermindering)

  • Homozygote familiale hypercholesterolemi

  • als adjuvans bij dieet en andere lipidenverlagende behandelingen (bijvoorbeeld LDL aferese)

  • of als zulke behandelingen niet aangewezen zijn
Preventie van cardiovasculaire events
 • bij patiënten met hoog risico op een eerste cardiovasculair event

 • bij patiënten waarvan verwacht wordt dat ze een groot risico lopen op een eerste cardiovasculair incident

 • als aanvulling op de correctie van andere risicofactoren


€ 23,70

Gegevens

Hypercholesterolemie

 • Startdosering: 5 - 10 mg 1 x /dag
 • Indien nodig na 4 weken verdubbeld, max 40 mg /dag
 • Startdosering: 5 mg /dag.
 • Max. 20 mg /dag.

Cardiovasculaire preventie

 • 20 mg /dag

Toedieningswijze

Meer informatie

Breedte 76 mm.
ATC-code C10AA07
Hoogte 152 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 50 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Hypercholesterolemie

 • Primaire hypercholesterolemie (type IIa, incl. heterozygote familiale hypercholesterolemie) of gemengde (gecombineerde) dyslipidemie (type IIb)
  • bij volwassenen en kinderen ouder dan 10 j
  • als adjuvans bij een dieet wanneer er onvoldoende respons is op dieet en andere niet farmacologische behandelingen (bijvoorbeeld lichaamsbeweging, gewichtsvermindering)
  • Homozygote familiale hypercholesterolemi
  • als adjuvans bij dieet en andere lipidenverlagende behandelingen (bijvoorbeeld LDL aferese)
  • of als zulke behandelingen niet aangewezen zijn

Preventie van cardiovasculaire events

 • bij patiënten met hoog risico op een eerste cardiovasculair event
 • bij patiënten waarvan verwacht wordt dat ze een groot risico lopen op een eerste cardiovasculair incident
 • als aanvulling op de correctie van andere risicofactoren
Gebruik

Hypercholesterolemie

 • Startdosering: 5 - 10 mg 1 x /dag
 • Indien nodig na 4 weken verdubbeld, max 40 mg /dag
 • Startdosering: 5 mg /dag.
 • Max. 20 mg /dag.

Cardiovasculaire preventie

 • 20 mg /dag

Toedieningswijze

Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

CRESTOR is gecontraïndiceerd:
- bij patiënten met overgevoeligheid voor rosuvastatine of voor één van de hulpstoffen;
- bij patiënten met actieve leverziekte, inclusief onverklaarbare, aanhoudende verhogingen van serumtransaminases en elke verhoging van serumtransaminases hoger dan 3-maal de bovengrens van de normaalwaarde (ULN);
- bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring - bij patiënten met myopathie;
- bij patiënten die tegelijk ciclosporine gebruiken;
- gedurende de zwangerschap en borstvoeding en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen geschikte anticonceptieve maatregelen nemen.
De 40 mg dosering is gecontraïndiceerd bij patiënten met predisponerende factoren voor myopathie/rhabdomyolyse. Dergelijke factoren omvatten:
- matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring - hypothyroïdie;
- persoonlijke of familie anamnese van erfelijke spierziekten;
- musculaire toxiciteit met andere HMG-CoA reductaseremmers of fibraten in de anamnese;
- alcoholmisbruik;
- situaties waarbij verhoogde plasmaspiegels kunnen optreden;
- Aziatische patiënten;
- gelijktijdig gebruik van fibraten.