Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Holder Stephan

Godveerdegemstraat 58

9620 Zottegem

Hoofdapotheker: Patricia De Smet

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0473 760 470

Machtigingsnummer APB: 418106

Telefoonnummer: 09 360 17 22

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.